Działania na liczbach

ĆWICZENIE 1.1 Zapisz podane wyrażenie algebraiczne

 1. Liczba o 3 większa od a                                                                         

 2. Liczba o 5 mniejsza od a

 3. Liczba  5 razy mniejsza od a                                                                   

 4. Liczba 5  razy większa od a

 5. Iloczyn liczb  i b                                                                                   

 6. Iloraz liczb  i b

 7. Suma liczb  i b                                                                                     

 8. Liczba  a pomniejszona o 5

 9. Liczba  powiększona o 3                                                                     

 10. Połowa liczby a

 11. Podwojna liczba  a                                                                                 

 12. Liczba o 5 mniejsza od liczby dwa razy większej od a.

 13. Liczba siedem razy większa od a.                                                         

 14. Liczba o 5 mniejsza od liczby pięć razy większej od a.

 15. Sumę potrojonej zmiennej  i podwojonej zmiennej b.                       

 16. Różnicę liczby i potrojonej sumy zmiennych  c i b.

 17. Kwadrat różnicy zmiennych  i b.                                                         

 18. Sumę kwadratu liczby a i sześcianu liczby b.

 19. Pierwiastek kwadratowy z sumy zmiennej i połowy zmiennej b.       

 20. Różnicę iloczynu liczb i sześcianu liczby b.

 21. Sumę iloczynu zmiennych i b,  i pierwistka stopnia trzeciego z sumy kwadratów zmiennych i b .

 22. Iloraz sumy liczb  i b  przez różnicę liczb i b .

N1.png

Działania na zbiorach

FILMIK Działania na zbiorach (11:16)

FILMIK (PL) Działania na zbiorach (09:59)

ĆWICZENIE 1.2 [1.39(a,c,d) Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. – 2016.]

 

Na rysunkach przedstawione są figury geometryczne i relacje zachodzące między nimi, gdzie: A – kołoB – okrągC – prostaD – trójkąt.

Na osobnych rysunkach przedstaw zapisane poniższe zbiory.

N3.png

Zbiory liczbowe

 

FILMIK Zbiory liczbowe (4:26)

 

ĆWICZENIE 1.3 Zaznacz na osobnych osiach liczbowych zbiory:

 

 A = zbiór liczb rzeczywistych nieujemnych;

 B = zbiór liczb rzeczywistych niedodatnich;

 C = zbiór liczb rzeczywistych, większych od -3;

 D = zbiór liczb rzeczywistych, mniejszych od 4

 E = zbiór liczb rzeczywistych, nie większych od -6

N4.png

ĆWICZENIE 1.4 Zaznacz na osi liczbowej zbiór rozwiązań alternatywy dwóch nierówności

N5.png

ĆWICZENIE 1.5 Zaznacz na osi liczbowej zbiór rozwiązań koniunkcji dwóch nierówności

FILMIK Kwantyfikatory (14:42)

N6.png