top of page
Студенты сдавал экзамены

Аналогом украинскому ЗНО и российскому ЕГЭ в Польше является EGZAMIN MATURALNY. Экзамен сдается на одном из двух уровней - POZIOM PODSTAWOWY (базовый) и POZIOM ROZSZERZONY (расширенный). Задания отличаются уровнем сложности! 

Na maturze masz prawo do korzystania z prostego kalkulatora oraz tablic maturalnych przygotowanych przez CKE

INFORMATORY do egzaminów maturalnych z matematyki od 2023 roku

bottom of page