KURS  PRZYGOTOWAWCZY Z  MATEMATYKI  DO STUDIÓW

Kurs adresowany jest głównie do kandydatów na studia w języku polskim wszystkich kierunków.

 

Celem kursu przygotowawczego w zakresie matematyki jest:

  • zbudowanie “mostu” pomiędzy znajomością matematyki nabytej w szkole w języku ojczystym, a możliwością kontynuowania studiów matematycznych w języku polskim;

  • rozwinięcie umiejętności sprawnego liczenia i rozwiązywania zadań z matematyki;

  • przygotowanie do nauki dyscyplin matematycznych w języku polskim

  • pomoc w organizacji samodzielnej nauki;

  • wyrównanie różnic programowych.

 

Powtórka materiału zmniejszy również stres związany z adaptacją na pierwszym roku studiów.

 

Nauczanie obejmuje następujące etapy:

  • Znajomość definicji, sformułowanie zasad i twierdzeń, które są podane po polsku. Dla łatwego rozumienia terminologii daje się tłumaczenie po rosyjsku. Głównym celem jest pokazać jak wygląda po polsku to, co jest już znane z nauki w języku ojczystym. Podstawowe matematyczne definicje i twierdzenia zaleca się zapamiętywać w języku polskim.

  • Analiza i rozwiązywanie zadań określonych w języku polskim, pozwoli osiągnąć kilka celów jednocześnie:

– dążenie do rozwiązania konkretnego zadania stymuluje zapamiętywanie terminologii;

– w ciągu rozwiązania konkretnego zadania uczeń analizuje osobliwości zapisu określonych symboli i wzorów.

 

6.5 Pochodna funkcji. Styczna do wykresu funkcji.

6.6 Zastosowanie rachunku różniczkowego:

- monotoniczność i ekstrema funkcji;

- wklęsłość, wypukłość, punkty przegięcia wykresu

  funkcji;

- reguła de L'Hospitala;

- asymptoty wykresu funkcji;

- badanie przebiegu zmienności funkcji.

7. Elementy rachunku całkowego:

- całkowanie bezpośrednie.

- całkowanie przez części.

- całkowanie przez podstawienie.

8. Geometria analityczna

8.1 Wektor w układzie współrzędnych.

8.2 Równania prostej

9. Logika

9.1 Zdanie. Zaprzeczenie zdania. Koniunkcja zdań. Alternatywa zdań.

9.2 Prawa logiczne. Prawa De Morgana.