top of page
Учительница на уроке математики
Приветствуем Вас на страницах нашего проекта
Matematyka po polsku
Если Вы школьник, абитуриент или студент, который изучает или только планирует изучать математику на польском языке, то наш проект для ВАС!

Вы можете задать нам вопрос

Информация отправлена. Спасибо!

Математика сама по себе является не простым предметом, требует многолетней  усердной работы. Для желающих учиться за границей возникают дополнительные трудности. Во-первых, математическая терминология на другом языке звучит как совершенно новый язык и с этой терминологией Вас не познакомят на языковых курсах. Вторая проблема - различия в программах изучения. Подробный анализ трудностей возникающих при переходе с украинского (русского) языков на польский подробно представлен в [1].

Цель проекта проложить "мост" между знаниями математики на родном языке и возможностью продолжить изучение математики на польском языке. Для нас важно научить воспринимать объяснение математики сразу на польском языке. Чтобы решить эту задачу мы разработали уникальную программу - дистанционный он-лай курс.

Мы подготовили для Вас много полезного:

Język matematyczny jest trudny, wymaga wieloletniej, systematycznej nauki. Dla kandydatów cudzoziemców istnieją dodatkowe problemy: po pierwsze – różni się matematyczne słownictwo w języku polskim, po drugie – różnią się programy przedmiotu "matematyka". Analiza problemów wynikających z przejścia z języka ukraińskiego (rosyjskiego) na język polski w procesie uczenia się matematyki jest przedstawiona w artykule [1].

Celem projektu jest zbudowanie "mostu" między znajomością matematyki, otrzymanej w ojczystym języku, oraz stworzenie możliwości kontynuować naukę w języku polskim.

​Ważne jest, aby uczeń mógł zrozumieć nie tylko samą w sobie matematykę, ale również matematykę po polsku. W tym celu został stworzony zestaw materiałów od polskich nauczycieli. Jeśli Państwo chcielibyście udostępnić swoje materiały to serdecznie zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną matmapol@meta.ua 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli matematyki!

​Dziękujemy za polecenia naszej strony swoim uczniom!

bottom of page